Agnieszka Olszańska

Agnieszka Olszańska„Sterowani kołem czasu i władani majestatem miejsc (…) zdobywamy je
i odwiedzamy tworząc własną historię”

„Dla przebudzonych i pobudzonych (…) udajemy się w czeluści pięknych miejsc i światów (…) odtąd zawsze należących do nas”

…to takie auto dygresyjne podejście do fotografii (…) przejdźmy zatem
do świata, który jest przed nami…

Portfolio