Irena Skolmowska

Irena SkolmowskaDo opisania (…) piękna i majestatu natury (…)
potrzeba zarówno cnót umysłu, jak i serca,
będących w całkowitej zgodzie z Duchem Twórczym.

Marcus Aurelius Root, 1864

(…) ze wszystkich złudzeń, jakimi żywi się ludzkie serce,
niewiele jest tak trwałych jak te dotyczących sztuki.

Lady Elizabeth Eastlake, 1857

Portfolio

Strona autorska